Bhagavan over 2012


Uitnodiging en boodschap Bhagavan over 2012.

We gaan een ongekende periode van de menselijke geschiedenis binnen die een unieke mogelijkheid biedt voor een snelle evolutie van bewustzijn. Het is onze visie in de Oneness Beweging om actief en bewust deel te nemen aan de transformerende energieën en volledig te profiteren van de mogelijkheden die worden geboden. 2012 is niet een datum, maar eerder een zeer specifiek verschijnsel dat de mensheid oproept om daar deel van te zijn.

Als een integraal onderdeel van deze visie, is het ons doel om in 2010 en 2011 zoveel mogelijk nieuwe Deekshagevers te initiëren, samen met een sterke groep van Oneness Trainers, in steden, in provincies en in landen over de hele wereld. Als we in 2012 aankomen zullen we beginnen te oogsten. We zullen mediteren en delen in de zegen, en we zullen gebruik maken van bepaalde planetaire energieën om in een hogere staat van bewustzijn te geraken. Als we als individu en als groep in deze hogere staten ontwaken, dan zal dit op natuurlijk wijze resulteren in het ontwaken van de mensheid. Eenieder ontwaakt in zijn unieke goddelijke staat, bevrijd van de beperkingen van de toestand van afgescheidenheid.
Het is niet onze overtuiging dat ieder mens volledig verlicht of ontwaakt zal worden in 2012. Integendeel, het is onze visie dat als we samenwerken, wij kunnen helpen om een vliegende start te realiseren van de collectieve motor van het menselijk bewustzijn, en wanneer die eenmaal gestart is, dan verloopt verder alles automatisch. We zien 2012 als een jaar met gigantische mogelijkheden voor spirituele beoefenaars van alle tradities en richtingen om samen op te trekken. We kunnen een rimpelend effect scheppen in het gezamenlijk ontwaken van de mensheid.
Wat we zien is; dat 2012 niet een eindpunt is, een gefixeerde datum op de kalender, een dag waarop de werkelijkheid zoals wij die nu kennen radicaal in een oogwenk zal worden veranderd. Het is niet onze overtuiging dat wij, op een dag wakker zullen worden in een andere tijd en op een andere plaats. De ervaringen die we zullen hebben zullen niet zo zijn dat we niet in staat zijn om onszelf en de mensen om ons heen te herkennen. In plaats daarvan zal elk van ons de mogelijkheid hebben om in een zeer persoonlijke relatie met dit fenomeen te onderhouden, uniek voor ieder individu.

Het is onze bedoeling om een wereldwijde gemeenschap op te bouwen van individuen en groepen die zich herkennen in de visie van collectief ontwaken en van een verschuiving binnen het wereldwijde bewustzijn. Wij nodigen iedereen uit, die zich kan vinden in deze visie, om met ons samen te werken, als Deekshagever, als trainer, of als geïnteresseerde in Oneness, om zich voor te bereiden op het verschijnsel 2012 en om bewust gebruik te maken van de ongekende planetaire energieën die in dienst staan van een wereldwijde transformatie en evolutie.

2012 is geen eindpunt, maar veeleer het begin van een nieuwe fase in de menselijke evolutie. Het is het begin van een steeds doorgaand wereldwijd proces, dat zal blijven voortduren gedurende de toekomst van de mensheid. Nadat 2012 zal zijn gekomen en zal zijn gegaan, zal de Oneness Movement zich ontbinden. Ieder van ons zal verder gaan met ons leven, een leven in een werkelijkheid van verbondenheid met elkaar om een nieuwe aarde te scheppen.

Dus ongeacht jouw geloof, jouw overtuiging, jouw spirituele stroming of pad, laten we allemaal samen werken als een wereldwijde familie van mensen die willen helpen het bewustzijn van de mensheid te verhogen tot een hoger niveau van vrede en verbondenheid. Deze verschuiving kan niet worden gedaan door een enkel mens alleen, het vereist de passie en inzet van elke individu dat zich sterk maakt voor een betere wereld.
We verwelkomen eenieder die ons wil helpen bij deze missie en visie voor 2012.

pinklotus advaita vrijheid meditaties kundalini yoga diksha gedichten tekeningen