Bhagavan over De zeven waarheden

Vraag: Niemand in deze wereld is vrij van lijden. Wat moet er gedaan worden om vrij van lijden te zijn?

Bhagavan: Dat is heel eenvoudig, volg de zeven waarheden op om van lijden bevrijd te worden.

1. Alles komt voort uit één enkele bron. Je kunt hierbij aan God denken, of aan energie. Er is geen begin en geen einde aan het bestaan.

2. Als je met deze bron in aanraking komt, kun je geen onderscheid meer maken tussen goed en slecht, tussen wat juist en fout is. Al deze dingen berusten op jouw zienswijze. Alles is afkomstig uit dezelfde bron.

3. Het leven bestaat alleen maar uit jouw zoektocht naar het Zelf. Alle dingen die zich in het leven aan je voordoen, de mensen die je tegenkomt, alles is een reflectie van jezelf. Als je lijdt aan armoede dan betekent dat, dat er iets mis is met jezelf. Je moet dat corrigeren om uit je armoede te geraken. Als er haat in jezelf aanwezig is, dan zal wie je ook ontmoet diezelfde kwaliteit ten toonstellen. Als je met slechte gedachten rondloopt, dan zul je mensen ontmoeten die ook slechte gedachten hebben. Probeer op de eerste plaats jezelf te begrijpen.

4. Realiseer je dat alles wat je in dit leven ervaart, te danken is aan Gods Genade. Veronderstel dat je tijdens het lopen onderuit glijdt, bedenk dan dat dit ook de genade van God is. Als je God in alles kunt ontdekken, dan wordt het leven geweldig.

5. Realiseer je dat alles wat je in dit leven ervaart alleen maar een "Test" is die je door God wordt gegeven. Het is geen slechte ervaring. Als het gezien wordt als een slechte ervaring, dan betekent dat, dat God niet medelevend zou zijn. Als je een probleem ervaart, zie dat dan als een gelegenheid om het te bekijken en er uit te komen. Aan jou zijn mensen gegeven, bezittingen en zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan. Als je dit eenmaal door hebt, dan zal je zelfvertrouwen toenemen. Alleen maar om je zelfvertrouwen te testen brengt God je in een testsituatie.

6. Als je eenmaal door hebt dat alles wat je ervaart een test is die God aan je geeft, dan zul je in staat zijn om diep over een probleem na te denken, en het aan te pakken. Je zult het resultaat begrijpen. Dan zal er geen vrees meer in je bestaan.

7. Als je de bovenstaande zes waarheden begrijpt, dan zal er een enorme transformatie in je lichaam optreden. Vanaf dat moment zul je niet alleen compassie hebben, maar je zult compassie worden.

 

pinklotus advaita vrijheid meditaties kundalini yoga diksha gedichten tekeningen