Bhagavan over Zonne-uitbarstingen

Bhagavan: Je hebt gehoord dat walvissen en dolfijnen dikwijls op het strand aanspoelen, en sterven. Dat komt omdat ze in het water geen enkele begeleiding krijgen van borden met opschriften, of van lantaarnpalen op zee om hun koers te bepalen. Ze worden alleen geleid door magnetische velden die hun helpen te bepalen waar ze zwemmen.

Wanneer die magnetische velden worden verstoord door uitbarstingen van de zon, dan zien de beesten het land aan voor zee, en zwemmen het strand op. Wanneer ze eenmaal op het strand liggen kunnen ze niet meer terug naar zee, en doordat ze geen poten hebben, en erg zwaar zijn sterven ze ter plekke.

De uitbarstingen van de zon die op handen zijn zijn, zullen veel erger zijn dan in het verleden, en net zoals de walvissen en de dolfijnen zullen de mensen er ook mee te maken krijgen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten; zoals het krijgen van een depressie, neigingen tot zelfmoord, en hartaanvallen.

Uitbarstingen van de zon komen eens in de elf jaar voor. Er zijn plaatsen op de zon waar uitbarstingen voorkomen die lijken op wat er kan gebeuren met een snelkoker. Een snelkookpan zal niet uiteen barsten zolang er stoom uit de pan kan ontsnappen. Daarom is het een veilig gebruiksvoorwerp. Plaatsen op de zon waar een uitbarsting kan plaats vinden zijn soms vele jaren in rust, zonder dat het tot een uitbarsting komt.

De uitbarstingen die op handen zijn zullen in het jaar 2012 plaats vinden, en het zal er heftig aan toe gaan. Dit wordt voorspeld door de NASA, maar ook de Maya's en de geschriften van de Hindu's voorspellen het. De moderne wetenschappen zijn heel nauwkeurig, en zij voorspellen dit voor 2012.

De afschrikwekkende zonne-uitbarstingen van 2012 zullen het Geo Magnetische Veld van de aarde beïnvloeden. We hebben zulke hevige uitbarstingen ooit eerder meegemaakt in de menselijke geschiedenis

Al het lijden dat hierboven werd beschreven zal het resultaat zijn van veranderingen in het Geo Magnetische Veld van de aarde.

Er zijn ook andere oorzaken, maar daar zullen we het nu niet over hebben.

Hoe denk je dat we deze problemen in de hand kunnen houden? We moeten ons eigen Electro Magnetische Veld sterker maken. Wanneer ons eigen Electro Magnetische Veld sterker is dan het Geo Magnetische veld van de aarde, zal dit laatste veld geen enkele invloed op ons kunnen uitoefenen. We kunnen dit bereiken door onszelf te bevrijden, dat wil zeggen door Muktha's (Verlichte wezens) te worden.

Ons Veld zal dan sterker zijn dan het Geo Magnetische Veld ooit kan worden, en dit laatste zal ons dan niet kunnen beïnvloeden. Vandaar dat het van groot belang is dat we volledig ontwaken.

Amma/Bhagavan moeten een ander veld verhogen om jullie Electro Magnetische velden sterker te maken. Dit wordt gedaan door middel van de Paduka Diksha. Amma/Bhagavan zullen hun veld gebruiken, om jullie velden te versterken. De 49 minuten durende recitatie zal ons daarbij helpen. Dat zal onze hersenen klaarmaken om ontwaken te ervaren. Het is zoiets als; wanneer de stroom is ingeschakeld dan worden de hersenen klaar gemaakt. De hersenen reageren steeds sneller op het geluid van de recitatie. Wanneer de hersenen er klaar voor zijn dan zullen Amma/Bhagavan hun Electro Magnetisch Veld gebruiken om door middel van de Padukas jullie Electro Magnetisch Veld te versterken. Dan zullen jullie Muktha's worden. Jullie innerlijke wereld zal dan klaar zijn, en geen Geo Magnetisch Veld kan je nog beïnvloeden.

Als onze innerlijke wereld op orde is, wat gebeurt er dan in de uiterlijke wereld? Op het moment dat je Muktha bent is je Electro Magnetische Veld heel erg sterk. Welke tsunamie of aardbeving dan ook, het Electro Magnetische Veld zal je naar een veiliger plaats brengen. We hebben daar aanwijzingen voor. Een van onze vergevorderde volgelingen overleefde veilig de tsunamie in Chennai, terwijl andere mensen in zijn buurt niet konden ontsnappen, en werden weggespoeld.

Laat er een innerlijk of een uiterlijk probleem zijn, door een Muktha te zijn ben je in veilige handen. Alle volgelingen van Amma/Bhagavan zouden Muktha's moeten worden om veilig te zijn.

Maar er is slechts een klein aantal volgelingen van Amma/Bhagavan. Wat zal er gebeuren met de miljoenen mensen die geen volgeling zijn? Als je naar een stad kijkt, dan zullen van de 100 families er twee overleven en 98 zullen lijden. Hoe voelen we ons daarbij? Als wij het vermogen hebben om iets te doen, en we doen niets, zijn we dan nog menselijke wezens?

Daarom maken Amma/Bhagavan niet alleen Muktha's van jullie, maar geven jullie ook het vermogen om anderen Muktha's te maken. Aan jullie is de techniek geleerd om dat te doen. Als je daar eenmaal voor bent klaargestoomd, dan is het je verantwoordelijkheid om van de rest van de mensen in de wereld Muktha's te maken.

Ieder van jullie moet ook welvarend worden, alhoewel het nu niet de tijd is om te investeren in aandelen of in grondbezit. De aandelenmarkt zal eind juni een piek beleven, en in juli ineen zakken. De waarde van grondbezit kan ook naar beneden gaan. Amma/Bhagavan zullen jullie begeleiden om voordeel te behalen uit de crisis die op handen is. Het zal heel gemakkelijk zijn als jullie allemaal Muktha's zijn.

 

pinklotus advaita vrijheid meditaties kundalini yoga diksha gedichten tekeningen