Bhagavan vragen en antwoorden Chaturika Prakash

Transcriptie: Chaturika Prakash

Vraag: Waarom is het zo moeilijk om de relaties met je eigen familie te harmoniseren. Heeft dat te maken met karma? Kunt U ons iets vertellen over familiekarma en over collectief karma, en hoe we daar mee om kunnen gaan?


Bhagavan: Problemen met betrekking tot relaties moeten op drie niveaus worden aangepakt. Op de eerste plaats kun je van het onderricht gebruik maken. Heel vaak hebben we een slechte relatie doordat we op de verkeerde manier geprogrammeerd zijn, en dat we bepaalde inzichten ontberen. In dat geval kan het onderricht je helpen.

Het onderricht zegt bijvoorbeeld; wanneer je een goede relatie wilt hebben, begin dan bij jezelf, en niet bij de ander. Kijk hoe je in elkaar zit, accepteer jezelf zoals je bent, en houd van jezelf zoals je bent. Als dat gebeurt, dan zal op een natuurlijke wijze de ander jou zien zoals je bent, zal je accepteren zoals je bent, en van je houden zoals je bent.

Ik zal je een voorbeeld geven met betrekking tot dit alles. Een tijdje geleden kwam er een echtpaar bij ons op bezoek, dat een heel slechte relatie met elkaar had. De vrouw zei; “Mijn man is een dronkaard, en ik kan niet met hem leven”, en de man zei; “Ze is een flirt, en ik kan niet met haar leven”. Dat was hun probleem. We vertelden hen; “We richten onze aandacht niet op de ander, maar we richten de aandacht op jezelf”.


We richtten onze aandacht op de flirtende vrouw en zeiden: We gaan je dronken man niet veranderen, maar we gaan jou veranderen. Wat je moet doen is kijken naar jezelf, kijk naar jezelf waarom je een flirt bent. Je moet dat zien. Als je het gezien hebt accepteer dan; “Ja, ik ben een flirt”. Accepteer het. Als je het geaccepteerd hebt, dan zul je van jezelf gaan houden. Ja ik ben een flirt, en dat is wat ik ben. Je zult van jezelf gaan houden.


Toen dat heel natuurlijk gebeurde, we waren in feite met haar aan het werk, begon ze haar man te bekijken zoals hij is, waarom hij zich gedroeg zoals hij zich gedroeg. Ze accepteerde hem, en ze hield van hem zoals hij is. Ze verlangde niet van hem dat hij zijn drinken opgaf. Omdat zij zichzelf accepteerde, en van zichzelf hield, accepteerde zij haar man en hield van hem. Dat gebeurde met haar.


De dronkaard op zijn beurt keek rond in zichzelf en zag waarom hij dronk. Hij zag in dat hij een dronkaard was. Hij accepteerde dat, en hield van zichzelf. Op dat moment kon hij accepteren dat zijn vrouw een flirt was en accepteerde haar, en hield van haar.


We veranderden de flirt niet in iemand anders, en ook veranderden we de dronkaard niet in iemand anders. Zij accepteerden zichzelf, met als gevolg dat zij de ander accepteerden. Maar na dit alles gebeurde er iets vreemds. Na dit alles was zij geen flirt meer, en hij geen dronkaard. Ons doel was alleen maar om ze te helpen zichzelf te accepteren, en van zichzelf te houden. Onderricht kan op deze wijze behulpzaam zijn.


Iets anders is dat we in relaties bepaalde beelden opbouwen. Veronderstel dat je gaat trouwen. Jij vormt een beeld omtrent je vrouw, en je vrouw omtrent haar man. Dat kan gebeuren tussen twee mensen. Daarna gaan de twee beelden een relatie met elkaar aan, en je houdt op met de persoon in de ander te ervaren. Ook dan is de relatie ten dode gedoemd.


Op veel manieren kan het onderricht je helpen, maar dat is alleen nog maar het eerste niveau. Soms is het zo dat wat je ook doet, de geest vast komt te zitten. Hij speelt de oude cd keer op keer af. Twintig jaar lang speelt hij hetzelfde liedje af, zonder enige verandering. Dat vernietigt ook relaties.


Je kunt tegen de ander zeggen; “Tien jaar geleden heb je dit gedaan, en twintig jaar geleden dat”. De opname draait door en door. Om dit te stoppen moet je een krachtige Diksha ontvangen, die de geest naar een andere dimensie kan leiden Hier betrekken we dus Diksha in het spel en dat zal je helpen.


Zelfs dat zal niet altijd werken, en in dat geval moeten we in het karma duiken. Karma betekent wat er op het moment van de conceptie plaats vond, wat waren de gedachten van je moeder toen ze jou in haar baarmoeder droeg. Wat gebeurde er in de baarmoeder, en op welke wijze werd je geboren. De eerst zes uur na je geboorte zijn belangrijk, en soms moet je teruggaan naar voorgaande levens. Op dat niveau kunnen we ieder probleem oplossen.


Dus eerst moet je bij het onderricht beginnen. Dan probeer je Diksha uit. Als het onderricht het probleem oplost, dan is dat prima. Zo niet; dan gebruiken we Diksha. Als dat niet werkt dan gaan we het karma onderzoeken. Alles wat je in dat geval moet doen is je ontspannen, gaan naar een hypnagogische toestand, een toestand tussen waken en slapen, we gaan naar die toestand. Neem een Diksha van de Sri Murthi en zeg; “Amma/Bhagavan laat me alstublieft zien waar het probleem zit”.


Wij zullen de tape terugspoelen, en we zullen je precies laten zien waar het fout ging. We zullen het probleem aanwijzen (dat wil zeggen; jouw karma) en dan zullen wij het terugdraaien. Wanneer we het hebben teruggedraaid, begint alles binnen 24 uur een andere wending te krijgen.


Dat is de manier waarop we met het probleem van relaties moeten omgaan. Je moet stap voor stap vooruitgang boeken.


Vraag: Bhagavan wat moeten we doen om in ons leven voortdurend en onmiddellijk genade te ontvangen


Bhagavan: De snelheid waarmee je verlangens worden vervuld, berust op de relatie met je ouders, of zij nog in leven zijn of niet. De volgende relatie die van invloed is, is de relatie met je man of vrouw. Als je relaties harmonieus zijn is het ontvangen van genade heel gemakkelijk.


Daarom geven we zoveel aandacht aan het harmoniseren van je relaties. De volgende factor is je karma. Een financieel probleem kan bijvoorbeeld leiden tot een ziekte als gevolg van karma. In zo’n geval moet je je bedenken dat het gevaar bestaat dat een gebed niet onmiddellijk verhoord wordt.


Een andere factor die in ogenschouw moet worden genomen zijn je behoeftes en de dingen die noodzakelijk zijn. Veronderstel dat je een auto wilt hebben, omdat zonder zo’n ding je erg beperkt bent. Dan zal de genade zeker naar je toe komen. Maar veronderstel dat je gebed ontstaat door vergelijking, door een gevoel van miskenning of hebzucht, dan wordt het zeker niet verhoord.


Om een voortdurende stroom van genade te ontvangen moet je weten op welke wijze je moet bidden. Er zijn zekere voorwaarden waaraan je moet voldoen om je gebed krachtig te maken.


1. Je moet in je gebed authentiek zijn.


2. Je gebed moet uit je hart komen.

3. Je moet een band met jouw God hebben.


4. Je moet je aandacht richten op de oplossing, en niet op het probleem.


5. Je moet dankbaarheid uiten, alsof je de genade al ontvangen hebt.

Op het moment dat je dat doet, zul je een overvloed aan genade van jouw God ontvangen. Als je weet hoe je moet bidden, dan ben ik er zeker van dat God je als zijn vriend zal beschouwen.

Vraag: Lieve Bhagavan, kunt U ons alstublieft uileggen waarom “Ontwaken” mensen niet onverantwoordelijk maakt. Dit zou je kunnen afleiden uit het wekelijkse onderricht van deze week, dat zegt: De Ontwaakte bereikt niets, omdat er niets valt te bereiken. Een ontwaakt begrijpt niets, omdat er niets valt te begrijpen. Een ontwaakte weet niets, omdat er niets valt te weten. Maar Ontwaken leidt mensen naar het op zich nemen van de verantwoordelijkheid voor hun leven. Hoe kan dit worden begrepen met betrekking tot een directeur van een grote onderneming? Ik begrijp dat; zolang dit niet wordt ervaren, het niet begrepen kan worden, maar hoe kun je uitleggen dat iemand die Ontwaakt is er geen potje van maakt, en dat hij manager kan blijven van een grote onderneming? Dank U wel Bhagavan, ik houd van U.


Bhagavan; Iemand die ontwaakt is voelt zich op een natuurlijke wijze zo verantwoordelijk en bezorgd als maar zijn kan. Het gevoel van verantwoordelijkheid en van zorg dragen zijn voor hem geen concepten. Ze zijn voor hem of haar een natuurlijke toestand, zoals ademhalen voor een mens natuurlijk is. Het gevoel van verantwoordelijkheid en zorg dragen is een natuurlijke eigenschap van een Ontwaakt mens. Maar er is geen enkele vorm van moeite doen betrokken bij wat hij of zij doet.


Sri Amma: Wanneer de tijd van verandering komt, dan zal de Presence (de Goddelijke aanwezige) de mensheid overspoelen als een vloedgolf, en het bewustzijn veranderen. Maak je niet ongerust. Doe wat er van je verwacht wordt. Deel je wijsheid en de kracht van Diksha met anderen. Voor de rest zal worden gezorgd.

Bhagavan: Er zit zo’n vreugde in het zien wat er van binnen gaande is. Dat is waar het in het leven om gaat. Zien wat er van binnen gaande is. Als je dat niet ziet dan heb je een saai gevoel over je. Dan vind je dat het leven zonder doel is en zonder betekenis. Daarom wil je zoveel mogelijk verschillende dingen hebben. Daarom komen er zoveel verlangens in je op. Maar als je eenmaal ziet wat er gaande is, dan is er zo’n vreugde in het leven, dat je niets anders meer wilt.

Voor alle authentieke mensen wordt gezorgd door het leven, ofwel door God. Als je authentiek bent, en je hebt geen eten, dan zal het eten naar je toe komen. Op de een of andere manier zal dat gebeuren. Op de een of andere wijze zal je geholpen worden. Niet authentieke mensen zullen in zo’n geval sterven. Je zult gaan waar je naar toe wilt gaan. Je leven zal wonderbaarlijk worden. Wanneer je niet authentiek bent dan zullen deze dingen in je leven niet gebeuren

Maar nogmaals; probeer niet authentiek te zijn Je moet echt authentiek zijn, slechts dan zullen wonderen gebeuren. Alleen wanneer je uitgroeit tot een Groot Wezen, dan komen de zegeningen naar je toe. Alles wat je hebt gezegd zal waarheid worden. Hoe komt het dat mensen vastlopen? Dat komt omdat ze niet in de waarheid leven. Ze zijn niet authentiek, ze hebben nooit echt gezien wat er van binnen plaats vindt. Daarom hebben ze uiterlijke dingen nodig om zich te kunnen handhaven.


Bhagavan: Zolang je de waarheid niet spreekt, kun je niet op grote schaal innerlijke integriteit ontwikkelen. Slechts wanneer je de waarheid gaat spreken, zul je echt weten wat er van binnen gaande is, anders niet. Je zult naar de diepte van dit alles afdalen. Dan gaat het wonder gebeuren. Het wonder zal je meenemen naar je wortels. Dan zul je zien dat alles leeg is, en daardoor wordt je vrij van alles.


Het maakt niet uit wat er van binnen is. Kun je zien wat er is? Wat authenticiteit is? Zien wat er is? Innerlijke integriteit is zien wat er is. De waarheid spreken is; uitspreken wat je ziet. De waarheid wordt dan externe authenticiteit. Eerst zie je wat er is, en dan praat je er over, en wanneer je spreekt, dan zul je zien dat het effect onvoorstelbaar is. Je hebt niets meer nodig. Alles gebeurt daarna automatisch. Probeer het uit. Ieder ogenblik zal een vreugdevol moment in je leven zijn.

Vraag: Lieve Bhagavan. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat al mijn materiële en psychologische problemen direct voortvloeien uit het niet accepteren van mijzelf. Wanneer ik een kanaal wil zijn dat Uw liefde naar andere mensen overbrengt, hoe kan ik er dan toe komen om mijzelf lief te hebben?


Bhagavan: We hebben gezegd dat je in de uiterlijke wereld actief moet zijn, en in de innerlijke wereld passief. Wat er bij jou gaande is, is dat tot de ontdekking bent gekomen dat je jezelf niet kunt accepteren, dat je niet in staat bent om van jezelf te houden. Tot zover is alles oké. Het probleem is dat je probeert om jezelf te accepteren, en dat je probeert om van jezelf te houden. Dat komt omdat je je schuldig voelt ten aanzien van het feit dat je jezelf niet accepteert. Je voelt je schuldig ten aanzien van het feit dat je niet van jezelf houdt. Dat is niet wat we bij Oneness leren. Wat we bij Oneness leren is om te kijken. Kijk naar het feit dat je jezelf niet accepteert, en wees je daar intens bewust van. Wees je intens bewust dat je niet van jezelf houdt. Als je je schuldig voelt, en je probeert het te veranderen, dan zal er niets gebeuren.

Waar het om gaat is: “Je eenvoudig ervan bewust zijn”. Je moet zelfs niet denken dat het slecht is. Als je op de volgende manier bezig bent en zegt: Oh het is heel slecht, ik accepteer mijzelf niet, en ik moet mijzelf accepteren, dat is geen gewaarzijn. Dat valt onder contemplatie. Gewaarzijn betekent alleen maar zien wat er gaande is. Wat er gaande is, is van geen belang, op geen enkele wijze.

 

vertaald door Anton Blok

 

pinklotus advaita vrijheid meditaties kundalini yoga diksha gedichten tekeningen