Richtlijnen voor Oneness Prayer (Oneness Deeksha)gevers
Instructies voor het geven van Oneness Prayer (Oneness Deeksha)


Namasthé
In antwoord op verzoeken van Oneness Prayer (Oneness Deeksha)gevers hen te voorzien van richtlijnen zijn de volgende op papier gelet. Mochten er in de toekomst meer verzoeken om verduidelijking zijn dan zullen ze steeds herzien worden.

Richtlijnen voor Oneness Prayer (Oneness Deeksha)gevers


pinklotus advaita vrijheid Yoga door Douwe Pranayama door Douwe meditaties kundalini yoga Oneness Prayer (Oneness Deeksha) gedichten tekeningen