Healing Egyptian Healing

Hoe we in contact zijn gekomen met Anneke ben ik vergeten, maar in november 1989 zijn we door haar ingewijd in de eerste graad, ik meen me te herinneren in Rotterdam. Ik vond het een prettige methode en toen mijn toenmalige vrouw, Francisca, een tweede inwijding wilde, stemde ik daar graag in toe en zijn we in februari 1990 een weekend bij haar geweest in Goes. Wat ik wel moeilijk vond, was de methode van op afstand healen, waarbij je dan in de geest naar iemand toe ging. Ik had steeds het gevoel dat ik maar iets fantaseerde. Later gebruikte ik de methode om iemand in je handen te visualiseren en op die manier ging het healen op afstand me beter af. We kregen ook de Reiki symbolen van Anneke, die bij de tweede graad hoorden, maar ik gebruikte toen der tijd liever de symbolen voor de chakra's uit de Egyptian healing. Zelf heb ik in juli 1990 de derde graad inwijding voor persoonlijke ontwikkeling gehad van Walter Walgraeve in België. Tijdens die inwijding was er een helderziende vrouw bij aanwezig, die meende te zien dat ik in Egypte die inwijdingen al had gehad. Zelf heb ik daar geen weet van. Ik heb deze vorm van healing graag gebruikt, gaf thuis healingen en stond met een vriend regelmatig op paranormale beurzen.

Wouter

 

Geschiedenis
Egyptian Healing is gebaseerd op de oud Egyptische tempel-inwijdingen.
Het systeem is het meest verwant aan de inwijdingen van Heliopolis. Over de kennis die hier werd gegeven is vrij weinig bekend en een voor-de-hand liggende vraag is dan ook: Hoe komen wij dan aan dle kennis?
In het begin van deze eeuw - om nauwkeurig te zijn, in 1917 - werd in een dorpje in België een jongen geboren en degenen, die toen aanwezig waren konden onmogelijk weten dat dit kind 'innerlijk’ al heel oud was.
Met het verstrijken van de jaren kwam langzaam maar zeker de ware natuur van het kind boven. Hij was bijzonder gevoelig en kon met een angstaanjagende nauwkeurigheid dingen zeggen, die hij onmogelijk kon weten. Door dit gegeven stond hij enigszins buiten het normale levenspatroon. Hij begon zich daarom meer op dat ene punt toe te leggen. Hij vermoedde reeds lang dat er een hele wereld buiten de zijne bestond, of liever in de zijne.

In 1937 begon hij, in kleine kring, mensen hij te staan door hen advies te geven over hun toekomstige mogelijkheden. Binnen korte tijd had hij een redelijk aantal geïnteresseerden rond zich. Hij voelde dat deze mensen verder konden komen, maar hoe dat moest, kon hij niet beantwoorden.
Lang had hij niet om hierover na te denken. De oorlog brak uit en in 1939 moest ook hij naar het front en, alhoewel de strijd voor België maar kort was werd die van hem lang. Zoals velen van zijn leeftijdgenoten werd hij opgeroepen om in het Derde Rijk te gaan werken. Tot 1946 bleef hij in Duitsland waar hij leerde genezen door handoplegging.
Weer terug in zijn geboorteland zette hij zijn werk voort en niet alleen in België maar door heel Europa. Hoewel hij veel mensen kon helpen ontbrak er toch nog iets.
Op dat ogenblik kon hij niet weten dat ook de laatste sleutel hem gegeven zou worden.
In visioenen en dromen zag hij zichzelf als een man in het oude Egypte; over een periode van 17 jaar had hij in totaal 259 dromen en visioenen.
In de beelden die hij ontving kreeg hij zijn inwijding tot priester en later tot Godsvader. Mede hierdoor kon hij de tempel-inwijdingen weer samenstellen waaruit uiteindelijk Egyptian Healing is ontstaan.
Toen hij eindelijk een mogelijkheid had om anderen te helpen ontstond er een nieuw probleem. De mensen die hij reeds geholpen had zagen in hem de verpersoonlijking van hun eigen verdrongen idealen en ideëen.
Dit nieuwe probleem zorgde ervoor dat hij gedwongen was zich terug te trekken en te wachten tot een beter moment. Dat hiermee weer vele jaren zouden verstrijken wist hij niet.
Nadat hij had besloten niet langer in het openbaar te werken hervatte hij in 1979 gedeeltelijk zijn werk, Schriftelijk hielp hij nog een aantal mensen maar zijn hoop was gericht op iemand die de Healing zou kunnen uitbrengen.
In 1981 werd aan zijn wens eindelijk gehoor gegeven. Hij leerde in dat jaar Waelgrave Walter kennen en ondanks zijn leeftijd vertrouwde Eje - zoals we de man noemen - erop dat Walter op een dag de Healing zou doorgeven aan anderen.
In de periode 1981 tot 1988 hielp hij Walter met het verkennen van zijn mogelijkheden en in maart 1988 gaf hij Walter de eerste graad. In april 1988 ontving Walter ook een eerste graad Reiki. Het was de wens van zijn leermeester dat hij ook een ander systeem leerde om zo zijn horizon te verruimen.
In dezelf maand ontving hij zijn tweede graad Egyptian Healing van Eje waarna hij eind mei van datzelfde jaar zijn Inwijders - graad mocht ontvangen.
Eje gaf Walter de vrije hand in het uitdragen van de healing door middel van cursussen en zag voor de eerste maal dat dat nooit bedoeld was als zijn taak.
In maart 1989 werd Walter het volledige systeem toevertrouwd: Eje gaf hem zijn laatste inwijding tot Godsvader.
Met deze beslissing veranderde ook het tijdperk dat samengaat met de Godsvaders.
Onder Eje was er het tijdperk van herontdekking en toen Walter zijn vierde graad ontving gingen we over naar het tijdperk van doorgave. Ook de titel van Godsvader ging over naar Walter en hij nam de beslissing om - met de tijd - meerdere Godsvaders te hebben. Met het terugtreden van Eje kwam ook deze naam naar Walter en als eerbetoon aan zijn leermeester blijft hij onder deze naam werken. De persoon die het systeem heeft mogen ontvangen heeft zich volledig teruggetrok ken en leeft rustig verder; we respekteren zijn beslissing en zorgen ervoor dat zijn echte naam ongekend blijft.

De negen vaardigheden (*)

De zeven chakras

Mantram van éénwording

Eén zijn de mensen,
en één ben ik met hen.
Liefde betracht ik en geen haat.
Te dienen tracht ik,
zonder verplichte dienst te vorderen.
Te helen tracht ik, niet te wonden.

Moge het lijden zijn beloning
van licht en liefde brengen.
Moge de ziel
de uiterlijke vorm beheersen,
en ook het leven
en al wat er gebeurt.
En liefde doen verschijnen,
die grondslag is
der lotgevallen van de tijd.

Moge visie komen en inzicht.
Moge de toekomst zich ontsluieren.
Dat innerlijke scheuring
worde overbrugd.
Dat liefde zegeviert
en alle mensen
tot liefde zich bekeren.


Anneke de Coninck

 

Verwante links

Anneke de Coninck

Nel Schilder (*)

(*) bijgewerkt 16 december 2013

pinklotus advaita vrijheid meditaties kundalini yoga diksha gedichten tekeningen