Kundalini Yoga voor gevorderde kundalini yoga set 5 KY kriyas Onderwezen door Yogi Bhajan 2 mei 1977

1. Zit in Kleermakerszit. Leg de handen op elkaar (de rechter boven op de linker) met de handpalmen naar beneden. De linkerhand wijst naar rechts en de rechterhand is naar voren gericht. Als je de linker schouder en elleboog op tilt, houd je de linkerarm parallel aan de grond. The rechterarm hangt langs de zijkant van het lichaam naar beneden. Pas maximale neerwaartse druk toe met de rechterhand en een maximale opwaartse druk met de linkerhand. De ademhaling zal automatisch zwaar worden. Ga hier mee door voor 5 minuten.

Deze kriya brengt de zware elektron uitwisseling in de hersenen in evenwicht.

 

2. Blijf in Kleermakerszit. Druk de handpalmen tegen elkaar (de handpalmen loodrecht ten opzichte van de grond) op het hart niveau. Hef de ellebogen tot beide armen evenwijdig zijn aan de grond. Breng sterke druk op de onderkant van de handpalmen. Gebruik dit als draaipunt. Draai de handen heen en weer in tegengestelde richting. Ga hier mee door voor 5 minuten.

Indien dit correct wordt gedaan, zal deze kriya pijn doen in de rugkant van de schouders.


3. Blijf in Kleermakerszit. Plaats de handpalm van de linkerhand op de linker achterkant van de nek. Plaats de handpalm van de rechterhand boven het rechter oor met de vingers uitstrekt naar de achterkant van het hoofd. Kijk naar de punt van de neus. Duw met een maximale druk met beide handen. Ga hier mee door voor 2-3 minuten en vervolgens verwissel de houding van de handen en ga hier ook 2-3 minuten mee door. The ademhaling zal zwaar worden.

Deze oefening brengt de nek in orde.


 

4. Blijf in Kleermakerszit. Plaats de handen over de oren met de vingers uitgestrekt naar de achterzijde van het hoofd. Duw met een maximale druk voor 3-5 seconden. Ontspan de druk voor 3-5 seconden en ga verder in een ritmisch patroon voor 3 minuten.

 

5. Blijf in Kleermakerszit. Plaats de eerste drie vingers van elke hand op de benige rand aan de onderrand van de oogkas (de "zakjes"). Beweeg beide handen tegelijk in de richting van de neus en van de neus af en masseer zo zachtjes en snel het onderste ooglid en de bovenste jukbeen. Ga hier mee door voor 5 minuten.


6. Blijf in kleermakerszit en ontspan de armen in de schoot. Rol de tong in een cirkel over de tanden en langs de buitenste tandvlees. Ga hier mee door voor 5 minuten.

Deze oefening brengt de kaak in orde.


 

7. Blijf in Kleermakerszit en kruis de benen strak in elkaar (volledige Lotus Houding indien mogelijk). Maak vuisten en zet de knokkels op de grond aan de zijkanten van het lichaam. Hef het lichaam 6 tot 15 cm met de armen van de grond en laat het vallen. Ga hier mee door voor 3 minuten.

Deze kriya brengt de ellebogen op orde.


8. Blijf in Kleermakerszit. Breng de handen tegen elkaar voor de borst door alleen de vingertoppen aan te raken. Houd de vingers recht en druk de handpalmen naar buiten als de handen naar voren draaien en druk de handpalmen tegen elkaar als de handen naar de borst toe draaien. De handen zullen roteren in kleine cirkels. Ga hier mee door voor 5 minuten.

Deze kriya is om de hand botjes op orde te brengen.

 

 


9. Blijf in Kleermakerszit. Til de schouders een beetje op en strek de armen recht uit voor het lichaam. Buig de ellebogen zodat de onderarmen loodrecht ten opzichte van de grond staan. Houd de handen in vuisten met de duimen recht omhoog. Trek de ellebogen naar voren met maximale kracht. Ga hier mee door voor 5 - 10 minuten.

Deze oefening zal enorme druk brengen naar de achterkant van de nek. Het werkt op de klieren van de nek en geeft de controle over seksuele driften.

10. Blijf in Kleermakerszit. Maak vuisten van de handen en strek de armen recht uit voor het lichaam, waardoor de onderarmen loodrecht ten opzichte van de grond staan. Druk de onderarmen samen van de elleboog tot aan de pols. Houd de ellebogen omhoog. Houd dit 5 minuten vol.

Deze kriya werkt op de rugspieren.

11. Ontspan diep op de rug.

Commentaar: Vanaf 1 mei 1977 en voortgezet op maandag, woensdag en donderdag van de volgende week, gaf Yogi Bhajan les aan de Los Angeles Gevorderde Klas in een reeks van Kundalini Yoga sets, ontworpen om de klieren te stimuleren en het zenuwstelsel te versterken. Die sets worden hier gepresenteerd in de volgorde, waarin ze werden onderwezen. We waren gezegend met deze sets om ons te helpen ons voor te bereiden op de zware tijden die komen zouden.

(Wouter: Gevorderde Kundalini Yoga set 3, 4, 5, 6 en 7).

(Vertaald door Wouter Koert vanuit "Kundalini Maintenance Yoga Sets")