Kundalini Yoga voor de longen het magnetisch veld en diepe meditatie KY kriyas (Uit SG, vertaald door Wouter)

1) Zit in kleermakerszit. Strek de armen recht omhoog met de handpalmen tegen elkaar. Buig de ruggengraat zo ver mogelijk omhoog en naar achteren. Begin lange diepe ademhaling door de mond fluitend met getuite lippen zowel op de inademing als op de uitademing. Ga hier mee door voor 5 minuten.
Ontspan.

2) Strek de armen recht naar voren met de vingers verstrengeld en de handpalmen naar buiten gericht. (2A). Adem uit, breng de handen naar de borst (2B). Adem in, strek de armen weer naar voren. Ga hier voor 2 minuten mee door met een behoorlijk tempo. Adem dan in, strek de armen weer naar voren (2A). Houd de adem vast en breng de armen boven het hoofd. (2C).
Breng ze terug parallel met de vloer (2A). Adem uit en breng de armen weer voor de borst (2B).
Adem in, strek de armen weer uit naar voren, en herhaal de volgorde van oefeningen voor 2 minuten.


3) Zonder te rusten, strek je de armen naar voren in een hoek van 60 graden. Adem in - maak langzaam vuisten. Houd de adem vast, en breng met spanning de vuisten naar de borst, de armen buigend met de elle bogen. Adem uit - laat de spanning los. Herhaal deze oefening voor 3 minuten, terwijl je een kwaad gezicht houd gedurende de gehele oefening.

4) Plaats de handen, met de vingers verstrengeld en de handpalmen naar boven gericht, achter de nek (4A). Adem in - strek de armen boven het hoofd (4B). Adem uit weer terug achter de nek. Ga hier voor 2 minuten mee door.
5) Strek de armen recht boven het hoofd, met de handpalmen tegen elkaar, en de duimen gekruist. Adem in en draai naar links, Adem uit en draai naar rechts. Ga hier 2 minuten mee door.
6) Verstrengel de vingers op borsthoogte, met de handpalmen naar beneden gericht (6A) Adem in, breng de handen op ooghoogte (6B).Adem uit breng ze weer terug naar borsthoogte. Ga hier 2 minuten mee door.
7) Plaats de handen op de schouders, vingers naar voren en de duimen naar achteren. Adem in - draai naar links. Adem uit - draai naar rechts. Ga hier 2 minuten mee door.
8) Zit in kleermakerszit. Plaats de handen op de knieën (8A).Adem in - haal beide schouders op (8B). Adem uit laat ze naar beneden vallen. Ga hier 2 minuten mee door. Begin dan de ruggengraat te buigen.
Adem in naar voren (hol), adem uit naar achteren (bol) (8C). Ga hier 2 minuten mee door.

'

 

9) Rol de ogen zo hoog mogelijk naar boven. Concentreer op de kruin van het hoofd. Mediteer voor 15 minuten.

 

OPMERKING:
Deze serie begint met het bloed te reinigen en de long capaciteit te vergroten. Daarna wordt het circulatie systeem gestimuleerd. De afgiftes van de schildklier en de bijschildklier worden toegevoegd aan het circulatie systeem en het bovendeel van het magnetisch veld van het lichaam wordt vergroot. Dit is een uitstekende voorbereiding voor beginners, die diepe meditatie moeten leren.