Kundalini Yoga Maha Mudra(Maha Mudra) KY kriyas

Zit op de linker hiel, strek het rechterbeen vooruit en pak de grote teen met de rechter hand. Trek de teen naar je toe en pak de hiel met de linker hand. Houd de kin tegen de borst en kijk met de ogen naar de grote teen. Haal diep adem - adem uit en houd de adem 8 seconden lang uit terwijl je de mula-bhanda en de uddiyana-bhanda doet. Adem in. Ga hier 3 minuten mee door. Ontspan 5 minuten op de rug. Oefening 7 is een belangrijke oefening in Yoga, een Maha mudra. Heeft velerlei effecten en deze kan je ook apart beoefenen.