Kundalini Yoga voor de rug (KY for the back) KY kriyas (Uit Het koedalini yoga werkboek)

1) Ga zitten met gekruiste benen. Houd de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst (gebedsmudra) (1A). Til nu de linker arm omhoog tot 60 graden, de handpalm omhoog en trek de knieën zo hoog mogelijk op (1B). Breng de handpalmen weer bij elkaar, klap in je handen en laat tegelijkertijd de knieën zakken. Herhaal deze bewegingen met de rechterarm. Ga door en wissel steeds van arm, adem in als een arm omhoog gaat en adem uit als de arm naar beneden gaat, vier tot vijf minuten. Til de knieën krachtig op, adem ook krachtig, probeer in een goed ritme te komen.
Deze oefening is goed voor de eerste lendenwervel en voor het heupbeen. Als de oefening goed wordt uitgevoerd kan zij pijn in de onderrug helpen voorkomen en helpt zij mee aan de ontwikkeling van een goede motoriek.

 

 


2) Zit met gekruiste benen, handen op de heupen (2A). Adem uit als je met je hoofd naar een knie buigt, adem in en kom gedeeltelijk op en ga met je hoofd naar de andere knie, kom weer gedeeltelijk op en ga door, drie tot vier minuten. Doe dit krachtig en enthousiast.

 

3) Ga zitten met gekruiste benen. handen op de knieën. Adem in en buig de rug naar voren, adem uit en buig naar achteren (3A,B). De ademhaling is iets langzamer dan de vuurademhaling. Houd de ellebogen gestrekt tijdens de oefening. Ga hier drie minuten mee door.
.

4) Zit met gekruiste benen, de bovenarmen zijn parallel met de vloer en opzij van je, de onder armen houd je recht omhoog en de handen ook (4A). Draai van de ene kant naar de andere, maak een karnende beweging (4B). Adem links in en rechts uit. De ademhaling is net iets langzamer dan de vuurademhaling (drie minuten),

 

5) Blijf zitten met gekruiste benen en strek de armen uit naar opzij, parallel met de vloer, Beweeg de armen op en neer op het ritme van de vuurademhaling (5). Blijf de armen gestrekt houden (twee minuten)
Deze oefening is goed voor de lymfeklieren.

 

6) Zit met gekruiste benen en strek de armen recht voor je uit, parallel met de vloer. Begin de armen op en neer te bewegen op het ritme van de vuurademhaling (6) (een minuut).

 

7) Beweeg de armen van voor naar achteren in
grote cirkels zoals bij rugzwemmen (7A-C). Terwijl je dit doet chant je ritmisch Har, Har, Har. ., spreek de woorden kort en op één toon uit (dertig seconden).

8) Hurk in de kraaihouding met de handen op de heupen. Ga staan en hurk weer (8A, B) terwijl je ritmisch Har, Har, Har, chant. Ga hier twee minuten mee door zonder de rug te buigen.

 

Opmerking
Zwangere vrouwen moeten deze oefening niet doen