Kundalini Yoga voor het instinctieve zelf. KY kriyas (Uit Het koendalini yoga Werkboek)

1 Ga zitten met de voetzolen tegen elkaar gedrukt. Pak de voeten met beide handen vast en trek ze naar je kruis toe, houd de knieën zo dicht mogelijk bij de grond. Adem in en maak een holle rug, houd het hoofd rechtop (1A). Adem uit en maak een ronde rug. blijf het hoofd rechtop houden (1B). Ga hier ritmisch mee door, pas de adem en de beweging bij elkaar aan, een tot drie minuten. Adem in en houd de adem even vast, adem uit en ontspan.
Deze oefening maakt de onderrug soepel en stinuleert het stromen van de seksuele energie.

2. Ga op de buik liggen, met de handpalmen plat op de grond onder de schouders. De hielen zjjn bij elkaar, de voetzolen naar boven gekeerd. Adem in, in de cobrahouding, buig de rug wervel voor wervel, van de nek tot de stuit totdat de armen gestrekt zijn. De ellebogen zijn recht (2A), Adem uit. Adem in en laat de billen omhoog komen, zodat het lichaam een rechte lijn vormt van het hoofd tot aan de hielen (2B). Adem uit en laat het lichaam weer zakken in de cobrahouding. Ga hier ritmisch en met een krachtige ademhaling mee door, een tot twee minuten, Adem dan in in de cobrahouding, houd de adem even vast en pas de mula-bhanda toe. Adem uit en ontspan.
Deze oefening maakt de onderrug sterk en brengt de seksuele energie in balans met de energie van het gebied van de derde chakra.

3. Ga zitten in de kraaihouding, een hurkhouding met de knieën tegen de borst aangetrokken en de voetzolen plat op de grond. Houd de rug recht. Vouw de armen om de knieën met de vingers gevouwen in de venusgreep. Begin met de vuurademhaling. Ga hier een tot drie minuten mee door. Adem in, adem uit en ontspan.
Deze oefening laat de energie van de laagste drie chakra’s circuleren en maakt doorstroming mogelijk naar de heupen en de darmen.


4. Ga op de rug liggen. Adem in en til beide benen op tot 90°. Adem uit en laat de benen weer zakken. Ga hier ritmisch mee door, terwijl je krachtig ademt, een tot drie minuten.

Deze oefening versterkt de buikspieren en het navelpunt en brengt de prana en apana in balans.

5. Ga op de buik liggen. Leg de handen in de venusgreep onder je middel. Adem in. til het hoofd en de handen zo hoog mogelijk op. Doe de vuurademhaling. Ga hier een tot drie minuten mee door. Adem in, adem uit en ontspan.
Deze oefening maakt de onderrug sterk, laat de energie naar de middenrug doorstromen en opent de zenuwkanalen in het gebied van de solar plexus.

6 Ontspan een tot drie minuten op dc rug met de handen ontspannen naast je, de handpalmen naar boven (6A). Trek de knieën dan naar de borst toe, vouw de armen er omheen. Til het hoofd zover op dat de neus tussen de knieën komt (6B). Rol heen en weer over de rug, van de kruin naar de stuit en terug, een minuut.
Deze en de volgende oefening ontspannen de rug en maken dat energie van de vorige oefeningen zich kan verspreiden.

7. De schouderstand. Ga op de rug liggen. Til de benen 90° op van de grond. Til dan het lichaam zo hoog op dat het van de schouders tot aan de voeten loodrecht op de grond staat. Gebruik de armen om op te steunen, met de ellebogen op de grond. De handen steunen het lichaam stevig (7A). Het gewicht an het lichaam rust op de schouders. de ellebogen en de nek. De kin wordt naar de borst geduwd. Begin in deze houding met een krachtige vuurademhaling. Ga hier een tot drie minuten mee door. Kom dan in de ploeghouding terwijl je doorgaat met de vuurademhaling (7B). Buig voorzichtig vanaf het middel en laat de benen over het hoofd naar de vloer zakken. De tenen zijn gespitst en wijzen van het lichaam af, de bovenkanten van de tenen rusten op de vloer. De benen moeten recht zijn. De armen liggen gestrekt achter je en wijzen van de rug af. Ga nog een tot twee minuten door met de vuurademhaling. Terwijl je ademt strek je de benen nog iets verder weg van de romp, zodat je een milde rekking voelt in het bovenste deel van de rug en in de nek. Adem dan diep in. Adem uit en ontspan. Kom langzaam uit deze houding door wervel oor wervel de rug af te wikkelen, van de kruin tot aan de stuit. Wees je bewust van elke wervel als je weer langzaam gaat liggen. Ontspan dan liggend op de rug.
Deze oefeningen maken de bovenrug los en de zenuwkanalen die daar liggen vrij voor de stroom van koendalini-energie. Ze stimuleren ook de schildklier en de bijschildklier.

8. Ga zitten in een knielende houding op de hielen. Leg de knieën en hielen zo ver uit elkaar dat je tussen de hielen komt te zitten in de celibaathouding. Strek de armen boven je hoofd en leg de ellebogen tegen de oren. Vouw de handen, de wijsvingers wijzen recht omhoog. De rechterduim ligt over de linkerduim gevouwen. Begin krachtig ‘Sat Nam’ te chanten ( rijmt op het Engelse ‘but’ en ‘mom’) in een regelmatig ritme ongeveer acht keer per tien seconden. Chant de klank 'Sat’ vanuit het navelpunt en trek de navel naar de ruggengraat toe. Bij ‘Nam’ ontspan je de buik. Ga hier drie tot vijf minuten mee door. Adem dan in en trek de spieren van de billen, van de rug en van de schouders omhoog. Laat met je denken de energie naar de kruin stromen. Adem uit en ontspan.
Deze oefening (de Sat Kriya) laat de koendalini circuleren en maakt dat de energie, die is vrijgekomen uit de laagste drie chakra’s. in het hele systeem wordt opgenomen zodat de oefening lang zal nawerken.

9. Ontspan diep gedurende drie tot tien minuten.

Opmerkingen:
Als mensen, hebben we, net als dieren. bepaalde instincten, maar wij hebben ook het vermogen om hun werking te regelen en te sturen. Veel sterke instincten drukken zich uit via de eerste, tweede en derde chakra. Deze chakra’s zijn in het lichaam direct verbonden met het rectum, de geslachtsorganen en het navelpunt. Volgens de wetenschap van de humanologie, zoals die wordt onderwezen door Yogi Bhajan, worden functiestoornissen in het lichaam weerspiegeld in het denken en omgekeerd. Ernstig neurotisch gedrag of een zelfvernietigende manier van denken zal zich ook uitdrukken in een onevenwichtigheid van de onderste drie chakra’s. De meest directe manier om het evenwicht te herstellen is om het zenuwstelsel en het klierstelsel te stimuleren om de instinctieve en aangeleerde patronen van de laagste chakra’s te veranderen. Pas als dit eenmaal is gebeurd en er een nieuwe energiebalans gevonden is, wordt het mogelijk om door middel van kritisch zelfonderzoek en meditatie het gedrag op de gewenste manier te veranderen.
Wees je zelf voortdurend ervan bewust, waar je mee bezig bent tijdens de beoefening van deze kriya.