Kundalini Yoga voor het magnetisch veld en het hart (Electromagnetic Field and Heart Center) KY kriyas (Uit Sadhana Guidelines, vertaald door Wouter Koert)

1) Zit in kleermakerszit. Houd de armen omhoog met een hoek van 60 graden met de polsen en ellebogen recht, de palm van de hand omhoog. Begin de vuurademhaling voor 1 minuut. Adem dan diep in, houd de adem vast en pomp de maag in en uit 16 keer. Adem uit en ontspan de ademhaling. Herhaal deze reeks oefeningen 2 of 3 maal. Oefening 1 versterkt het psycho-electromagnetische veld, waarbij je de ellebogen niet mag buigen, anders werkt de oefening niet zo goed. Als de uitademing na het pompen van de maag ruw is of hijgend, dan is je magnetische veld erg zwak.

2) Ga onmiddellijk op de hielen zitten met de armen opzij parallel met de grond en met de handen hangend vanuit slappe polsen. Begin de vuurademhaling voor 3 minuten. Adem diep in, houd de adem even vast, en ontspan. Oefening 2 is voor het hart. Deze stimuleert de schildklier, de bijschildklier en het navelcentrum. Als je deze beoefent zal je nooit cosmetica nodig hebben, want deze oefening geeft een gladde stralende gelaatskleur en een gloed in de ogen en het gezicht.

 

3) Zit op de hielen. Spreidt de knieën wijd uit en leun naar achteren 60 graden van de grond. Ondersteun het lichaam met rechte armen met de handen op de grond(3A). Houd de nek naar achteren - adem in - pomp de maag in en uit totdat je de adem niet langer in kunt houden. Adem uit. Ga met deze reeks door voor 1-1/2 tot 2 minuten. Leun daarna nog 30 graden verder achteruit en doe dezelfde oefening nog 1-1/2 tot 2 minuten (3B).

4) Nog zittend op de hielen met de knieën wijd uit, plaats het voorhoofd op de grond met de armen gestrekt naar voren met de handen in gebedsmudra en ontspan. Begin na 1 minuut een lange diepe ademhaling voor 2 minuten. (Oefening 4 laat het gezuiverde bloed naar de hersencellen gaan en laat het ruggenmergsvocht bewegen).

 

Zing dan 2 minuten:

Teacher: "Ong, ong, ong, ong."
Students: "Ong, ong, ong, ong."
Teacher: "Sohung, sohung, sohung, sohung."
Students: "Sohung, sohung, sohung, sohung."

 

5) Grijp de tenen met de benen een beetje gespreid en gestrekt op de grond. Houd dit 1 minuut vol. Oefening 5 is voor balans.

6) Rug platform houding: Het lichaam is recht met de hielen op de grond en het bovenlichaam wordt door de rechte armen omhoog gehouden. Laat het hoofd naar achteren hangen en begin de vuurademhaling. Na 30 seconden, begin met de benen wijder uit elkaar te lopen zo ver als je kan en dan weer terug, terwijl je de vuurademhaling doet en dit geheel voor 30 seconden. Adem in, adem uit en ga onmiddellijk met de handen naar voren en pak de tenen met rechte benen en houd deze houding 1 minuut vol. Ontspan dan 3 minuten op de rug. Oefening 6 is voor de schildklier, de lage rug en het hart.

 

7) Zit op de linker hiel, strek het rechterbeen vooruit en pak de grote teen met de rechter hand. Trek de teen naar je toe en pak de hiel met de linker hand. Houd de kin tegen de borst en kijk met de ogen naar de grote teen. Haal diep adem - adem uit en houd de adem 8 seconden lang uit terwijl je de mula-bhanda en de uddiyana-bhanda doet. Adem in. Ga hier 3 minuten mee door. Ontspan 5 minuten op de rug. Oefening 7 is een belangrijke oefening in Yoga, een Maha mudra. Heeft velerlei effecten en deze kan je ook apart beoefenen.

 

8) Lig op de rug. Strek de armen boven het hoofd. Til het linkerbeen 90 graden omhoog en doe de vuurademhaling 1 minuut (8A). Verwissel nu van been , terwijl je 1 minuut doorgaat met de vuurademhaling. Til dan beide benen 30 cm. van de grond en ga nog 1 minuut door met de vuurademhaling (8B). Ontspan 2 minuten op de rug. Oefening 8 brengt de prana en apana in balans.

 

9) Kom langzaam tot schouderstand. Spreid de benen wijd en begin 3 minuten vuurademhaling. Ontspan daarna 3 minuten op je rug. Oefening 9 is voor de schildklier.

10) Lig op de rug. Adem in en til de benen 15 cm. omhoog. De armen blijven deze oefening recht omhoog steken met de handpalmen naar elkaar toe. (10A). Bij de uitademing leg je de benen neer, het hoofd gaat omhoog terwijl de kin op de borst drukt (10B). Ga hier 3 minuten mee door met een lange diepe ademhaling. Ontspan daarna 2 minuten. Oefening 10 is voor het hart centrum.

 

11) Ga in kleermakerzit zitten en houd de armen kruislings voor de borst terwijl je de schouders vasthoudt. Rol het hoofd 30 seconden langzaam in een liggende acht en dan daarna nog 30 seconden in tegengestelde richting. Adem daarna diep in en buig naar voren naar de grond. Adem uit en kom zo snel mogelijk weer omhoog. Herhaal dit 10 keer.

Oefening 11 is voor het hart centrum

12) Mediteer al zingend:

God and me, me and God, are one.
Deze set werkt op de coördinatie en herstel van het zenuwstelsel door het hartcentrum te stimuleren. Je normale gevoel van blijheid, verbinding, en welzijn hangt af van de balans in je individuele psycho-magnetische veld. Deze set brengt ook het bloed in balans. Het beste resultaat wordt altijd verkregen als je de set oefent tot je hem meester bent. Als je niet de aangegeven tijd van de oefeningen kunt volhouden, doe dan wat je kan en bouw hem langzaam op. Als je eenmaal de oefeningen met de aangegeven tijden in de juiste houding kunt doen, ga hier dan 40 dagen mee door. Dan ben je de set meester.