Kundalini Yoga Pranayama serie 0 (basic breath series) KY pranayama's

1. Ga zitten met gekruiste benen. Maak een antenne van de vingers van de rechterhand en sluit het rechterneusgat af met de duim. Adem drie minuten langzaam en diep door het linker neusgat. Adem in, houd de adem tien seconden vast en adem uit.

2. Herhaal de eerste oefening. maar gebruik nu de linkerhand om het linkerneusgat af te sluiten, adem door het rechterneusgat. Ga hier drie minuten mee door. Adem in, houd de adem tien seconden vast en adem uit.
3. Adem in door het linkerneusgat, adem uit door het rechter. Adem langzaam en diep. Gebruik duim en pink om afwisselend linker- of rechterneusgat af te sluiten. Ga hier drie minuten mee door. Adem in, houd de adem tien seconden vast en adem uit.

4. Herhaal oefening 3 met dit verschil dat je inademt door het rechterneusgat en uitademt door het linker.

5. Ga zitten met gekruiste benen en de handen in gyan-mudra. Doe de vuurademhaling. Concentreer je op het voorhoofdspunt. Ga zeven eneenhalve minuut door met regelmatig en krachtig ademen. Adem dan in, laat de energie circuleren en adem uit. Ontspan of mediteer vijf minuten. Chant daarna Sat Nam’ zoals hieronder is aangegeven.

Opmerkingen

Deze serie opent de kanalen waar de prana door stroomt en zorgt dat de adem gelijkmatig in het lichaam verdeeld wordt. Zij kan gebruikt worden voordat je een serie lichamelijk inspannende oefeningen doet. De kriya is ook heel geschikt om je snel energie te geven en maakt de geest weer helder.