Kundalini Yoga Venus Kriyas (werden alleen onderwezen in de vroege jaren 70, door Yogi Bhajan)

Venus Kriyas zijn Kundalini Yoga oefeningen gedaan met een partner, meestal een partner van het tegenovergestelde geslacht. "Kriya" betekent "voltooide actie": "kri" is sanskriet voor "doen." "Venus" verwijst naar liefde, de naam van de Romeinse Godin van liefde en schoonheid. Hoewel Venus Kriyas minder intens zijn dan Tantric Yoga, vallen ze in de categorie van een meer gevorderde Kundalini Yoga beoefening, omdat ze de ervaring van de oefening intensiveren door de polariteiten van de man-vrouw interactie. Daarom is het belangrijk om de volgende richtlijnen nauwgezet te volgen bij het onderwijzen van Venus Kriyas:

Stem u altijd af met Ong Namo Guru Dev Namo voordat u Venus Kriyas beoefent.

Zet de leerlingen niet in rijen zoals in Tantrische Yoga. Twee mensen kunnen overal zitten.Als je de leerlingen in rijen zet, dan wordt de energie diagonaal gedeeld. Dat is niet de bedoeling van Venus Kriyas. De energie is alleen bedoeld om gedeeld te worden tussen partners.

Venus Kriyas moeten nooit worden gedaan om je partner sensueel of seksueel te verleiden. Leg uit hoe belangrijk het is, deze oefeningen met neutraliteit en zuiverheid uit te voeren. Als ze met de verkeerde bedoeling gedaan worden, verliezen ze hun effectiviteit en kunnen ze wel schadelijker zijn dan nuttig.

Beperk de oefening tot 3 minuten (tenzij anders bepaald door Yogi Bhajan.) Yogi Bhajan heeft gezegd, dat als deze Kriyas correct voor 3 minuten, en niet meer dan 3, worden gedaan, dat het veel geluk geeft.

Onderwijs de Venus Kriyas niet in beginnersklassen of een klas met zelfs een of twee beginnersstudenten. Reserveer Venus Kriyas voor diegenen met een Kundalini Yoga ervaring. Gebruik je onderscheidingsvermogen om te beoordelen, wanneer studenten de discipline hebben om Venus Kriyas te oefenen zonder seksuele betekenis. Ga niet met de gehele klas alleen Venus Kriyas beoefenen. Gebruik er gewoon een of twee samen met een Kundalini Yoga kriya.
Venus Kriyas worden NIET gedaan door zwangere vrouwen.

Venus Kriyas:

Venus Kriya Pushing Palms

Venus Kriya Shoulder Stand

Venus Kriya Three Part Kriya *)

Venus Kriya Liver Twist *)

Venus Kriya Fish Pose *)

Venus Kriya Rock Pose *)

Venus Kriya Touching Fingertips *)

Venus Kriya To Get Rid of Grudges *)

Venus Kriya Shiva Shakti Pose *)

Venus Kriya LIfe Current Kriya *)

Venus Kriya Sending Prana

Venus Kriya One Unit *)

Venus Kriya Strenuous Crow *)

Venus Kriya One Leg Life Nerve Stretch *)

Venus Kriya Life Nerve Stretch*)

Venus Kriya Heart Lotus

 

*) updated September 15" 2017

*) moet nog worden vertaald

The Teachings of Yogi Bhajan ©2008