Sanskriet alfabeth

Verklaring van het kaartje met het sanskriet alfabeth:

-boven aan de nada klank

-dan de A (uitspraak de a als in kan)

-dan de A, I en de OE

-dan de A, I, Ri, Lri en de OE

-de vijf plaatsen

(vertikaal op het kaartje het blokje van 5x5 rijtjes met de regel van de interne medeklinkers er onder)

waar je een medeklinker uit kan spreken:

1. op de "A" plaats van de tong: gutteraal:

de ka, kha, ga, gha, nga (puntje op de letter n (anusvaara), uitspraak van de ng als in bang)

en de interne medeklinker: ha

2. op de "I" plaats van de tong: palataal:

de cya, cyha, dya, dyha, nya (tylde op de letter n)

en de interne medeklinker: ya en de s-klank: sya, dan staat er een schuin streepje op de s (zoals é)

3. op de "R" (uitspraak ri) plaats van de tong: cerebraal:

de ta, tha, da, dha, na en de interne medeklinker: ra en de s-klank: sa, met een puntje onder alle letters,

die in ons alfabeth hetzelfde zijn als bij punt 4.


4. op de "L" (uitspraak lri) plaats van de tong: dentaal:

de ta, tha, da, dha, na en de interne medeklinker: la en de s-klank: sa


5. op de "U" (uitspraak oe) plaats van de tong: labiaal:

de pa, pha, ba, bha, ma en de interne medeklinker: va (uitspraak wa)

-dan de vijf interne medeklinkers: reeds gegeven (zie 1 tot 5)

-dan de drie S klanken: reeds gegeven (zie 2 tot 4)

-dan de klank Ang (met de eerste gutterale n)

-dan de klank Ah

Er zijn nog meer klanken die door tekentjes boven de streep worden aangegeven, bijvoorbeeld:

-elke medeklinker heeft de uitgang "A", maar op de streep een boogje naar links is de "I" uitgang

-een vlaggetje op een letter geeft de uitgang "E"

-twee vlaggetjes geeft de uitgang "AE"

-een vlaggetje op een verticale streep rechts naast de letter geeft de uitgang "O"

-twee vlaggetjes op een verticale streep rechts naast de letter geeft de uitgang "AO"

Er zijn ook nog tekentjes die je onder de letter kunt zetten, bijvoorbeeld:

een krulletje naar rechts uitstekend is de klank "OE"

een backslash "\" aan het einde van de letter er onder: de letter heeft geen "A" uitgang

een puntje onder een letter: het is een letter uit de middelste kolom is (cerebrale)

Samengestelde medeklinkers van links naar rechts: de streep van de eerste medeklinker kan dan vervallen

Samengestelde medeklinkers van boven naar beneden moeten ook van boven naar beneden gelezen worden (gaat voor van links naar rechts)

De meeste tekens behouden in samenstellingen hun vorm maar in enkele gevallen veranderen de tekens in samenstellingen van vorm

Er komen geen samengestelde medeklinkers voor in onderstaand gebed

Verdere uitspraak regels:

De "r" spreek je uit als de engelse "r", dus met de tong recht naar boven naar het gehemelte


Als je van een medeklinker de uitgang A niet moet uitspreken staat er een backslash onder/achter "\" (viraama)


De H zonder uitgang A wordt ook wel aangegeven door een dubbele punt ":" (visarga)

Een verticale streep achter een letter verlengt de klank één keer

Een puntje op de laatste letter van een woord geeft het einde met een "ng" aan ( uitspraak van de ng als in bang)

Verdere uitleg over de oorsprong van Sanskriet e.d.

Klein Sanskriet woordenboekje

Sanskrit dictionary

volmaakte gebed

 

(*) Bijgewerkt 30 april 2011

pinklotus advaita freedom YIS meditations kundalini yoga deeksha poems drawings