Kundalini Yoga Mudra's: Beergreep

Bij de beergreep houd je de linkerhand zo, dat de palm van je af gericht is met de duim naar beneden, De rechterhandpalm is naar de borst gekeerd. Breng de vingers naar elkaar toe. Buig de vingers van beide handen zo dat ze een vuist vormen. Deze mudra wordt gebruikt om het hart te stimuleren en om de concentratie te vergroten. Dit wordt sterker door stevig met beide handen aan elkaar te trekken.

Pinklotus KY Les KY Agenda KY Meditaties KY Kriyas KY Healing KY Maha Mudras KY Pranayamas KY Mudras KY Houdingen KY Numerologie KY Chakras KY Mantras