Kundalini Yoga Mudra's: Gyan-mudra


Deze mudra geeft het ego inzicht. Er zijn twee vormen: de ontvangende gyan-mudra en de actieve gyan-mudra. Leg bij de ontvangende gyan-mudra de top van de wijsvinger tegen de top van de duim. De andere vingers zijn gestrekt en worden bij elkaar gehouden (1). Bij de actieve gyan-mudra leg je de gebogen wijsvinger onder tegen de duim zodat de vingernagel op het tweede kootje van de duim rust (2). Tenzij het anders wordt aangegeven gebruik je de eerste vorm.

 

Pinklotus KY Les KY Agenda KY Meditaties KY Kriyas KY Healing KY Maha Mudras KY Pranayamas KY Mudras KY Houdingen KY Numerologie KY Chakras KY Mantras