Kundalini Yoga Mudra's: Handen in de schoot

 

Een andere veel gebruikte mudra vorm je door de linkerhand met de palm naar boven in de schoot te laten rusten met de rechterhand er bovenop, ook met de handpalm naar boven gekeerd. Leg de toppen van de duimen tegen elkaar. De houding van de handen is bij vrouwen omgekeerd.

 

Pinklotus KY Les KY Agenda KY Meditaties KY Kriyas KY Healing KY Maha Mudras KY Pranayamas KY Mudras KY Houdingen KY Numerologie KY Chakras KY Mantras