KY Numerologie De Tien Spirituele Lichamen

De tien spirituele lichamen vertegenwoordigen de Gurus. We hebben de "sleutel zinnen" gehad voor elk van deze lichamen om ons te helpen ze te herinneren. Daaropvolgend zijn de definities van de tien lichamen. Later zal ik de numerologie uitleggen van de tien spirituele lichamen. Nu geef ik alleen de definities; het zal duidelijk worden naarmate je de numerologie meer doorziet, en dat zal niet veel tijd vergen.

Deze spirituele lichamen worden niet alleen bij 3HO gebruikt of gebruikt omdat we Sikh zijn. Ik pas ze toe op iedere persoon die ik ontmoet. Het praktische aspect is dat de spirituele lichamen de basis van problemen kunnen zijn in geval van ziekte. Alle ziekten beginnen op een spiritueel niveau, dan dringen ze door op het mentale niveau, en daarna manifesteren ze zich op het fysieke niveau. Als je niet onderzoekt wat er verkeert is met de spirituele lichamen, mis je de feitelijke diagnose van de ziekte. Het is erg belangrijk in de praktijk van een healer om te weten wat er speelt en niet goed werkt op het niveau van de spirituele lichamen.. Yogi Bhajan’s numerologie systeem haalt er compleet het giswerk uit; je kan precies aangeven wat het probleem is en de persoon een oefening geven welke het betreffende spirituele lichaam beter laat functioneren.

Het eerste spirituele lichaam

Het eerste spirituele lichaam is het Ziele lichaam en wordt vertegenwoordigd door Guru Nanak. De sleutel zin is "Hart regeert het hoofd". Het conflikt dat we hebben, als dit lichaam niet werkt, is het conflikt tussen het hoofd en het hart. Iemand, die een conflikt heeft met zijn eerste spirituele lichaam, zal meer uit zijn hoofd leven dan uit zijn hart. De sleutel om een spiritueel wezen te zijn, is te leven vanuit je hart.

Het tweede spirituele lichaam

Het tweede lichaam wordt de Negatieve Rede genoemd en wordt vertegenwoordigd door Guru Angad. De sleutel zin is "verlangend er bij te horen". Het negatieve aspect van iemand, die een 2 in een kritieke positie heeft, is dat deze persoon niet in staat is het gevaar in een situatie te overzien. Wanner de Negatieve Rede goed functioneert, ben je in staat in elke situatie het gevaar voor jezelf of voor iemand anders in te schatten. Als de Negatieve Rede niet goed functioneert, kan je het gevaar niet inschatten.

Iemand met een 2 in een kritieke positie, die niet weet hoe hij dat spirituele lichaam voor hem kan laten werken, zal diepe relaties belangrijk vinden, waarop ze ook uit zullen draaien. Zij verlangen zo sterk er bij te horen, dat zij zich aan wie dan ook vastklampen; zij proberen zelfs bevriend te worden met iemand, ook al leidt deze hen op een weg tot vernietiging. Tweeën zijn zeer gebonden aan relaties. De sleutel voor iemand met een 2 op een kritieke positie, is een verbinding aan gaan met de Siri Singh Sahib of met een andere gerealiseerde leraar. Het is erg belangrijk voor iemand met een 2 om die verbinding aan te gaan. Later zal ik uitleggen waarom.

Het derde spirituele lichaam

Het derde spirituele lichaam is de Positieve Rede en wordt vertegenwoordigd door Guru Amar Das. De sleutelzin is "Duivels of Goddelijk". Als de Positieve Rede goed functioneert, zal een persoon altijd een positieve suggestie hebben of hij zal een weg vinden uit een situatie, die op een dood spoor schijnt uit te lopen. Als de Positieve Rede niet goed functioneert, zal de persoon niet in staat zijn dat te doen; hij zal niet het vermogen hebben de positieve kant van een situatie te onderkennen.

Het vierde spirituele lichaam

Het vierde spirituele lichaam wordt "de Neutrale Rede"genoemd en wordt vertegenwoordigd door Guru Ram Das. Het is de Rede van een Yogi. De sleutelzin is "Beker van Gebed".

Onze Reden (ons denken) volgt dit proces: Eerst berekenen we het gevaar in een situatie - we zoeken uit wat deze voor ons betekent en wat er fout kan gaan. Bijvoorbeeld, op een praktisch niveau, laten we veronderstellen dat je een zakenman bent en dat je Negatieve Rede niet goed functioneert. Je zal in een situatie terechtkomen en je zal niet in staat zijn te onderkennen wat er fout kan gaan. Het eerste wat je zou moeten doen in berekenen wat er fout kan gaan. Daarna moet je berekenen van er goed kan gaan - dat is de Positieve Rede. De derde berekening wordt gedaan door de Neutrale Rede; deze evalueert alle positieve en negatieve zaken - je bent er niet in betrokken; je bent volledig ongehecht; je beslist als een yogi.

Iemand die meester is over het vierde lichaam wordt als Guru Ram Das. Zij zijn zo neutraal met jou dat je gewoon naar ze toe gaat en het gevoel krijgt dat je hun darshan krijgt. Dat betekent voor mij de zegen - Beker van Gebed.

Het vijfde spirituele lichaam

Het vijfde spirituele lichaam wordt vertegenwoordigd door Guru Arjun. Het is het Fysieke lichaam. Guru Arjun werd de "Volmaakte Vorm van God" genoemd. Het stelt de onderwijs energie voor en de sleutelzin is "Leraar / Balans".
Iemand met een 5 in een negatieve positie in zijn nummers zal niet willen onderwijzen; hij zal helemaal bang zijn om te onderwijzen. Het is die persoon in de ashram, die een geweldig potentieel heeft om te onderwijzen, maar die iedere keer, als hij wordt gevraagd om te onderwijzen, een excuus heeft om het niet te doen.

Het zesde spirituele lichaam

Het zesde spirituele lichaam wordt vertegenwoordigd door Guru Hargobind en het is de Halo. De sleutelzin voor dit lichaam is "Persoon in Gebed".
De gehele 5th Men’s Manual (is niet vertaald) gaat over de Halo; ik beveel het aan deze te lezen om een zo diep mogelijk begrip te krijgen van dit spirituele lichaam. Yogi Bhajan heeft ons langdurig lesgegeven in vele technieken die op alle spirituele lichamen een specifieke positieve werking hebben.

Het zevende spirituele lichaam


Het zevende spirituele lichaam is de Aura. De Guru die dit specifieke lichaam vervolmaakte was Guru Har Rai. De sleutelzin is "Platvorm van Verheffing".

Dit lichaam geeft je het vermogen om zowel jezelf te verheffen als anderen. Mensen die niet het vermogen hebben hun aura te gebruiken, zijn niet in staat publiekelijk te spreken; hun aura is niet sterk genoeg. Hun aura is niet sterk genoeg om alle positieve en negatieve instroom buiten te houden. Iemand met een zeer sterke aura kan voor honderden of duizenden mensen staan zonder aangetast te worden; Hij kan bij zichzelf blijven omdat de positieve, negatieveen neutrale instroom niet bij hem binnen kunnen komen. Iemand met een sterke aura kan gecentreerd en kalm blijven.

Het achtste spirituele lichaam

Het achtste spirituele lichaam wordt het Pranische Lichaam genoemd en wordt vertegenwoordigd door Guru Harkrishan. Dit is echt een healing nummer; het is de energie waarvan Guru Harkrishan ons toonde hoe je die moest manifesteren. De sleutelzin voor dit lichaam is "Begrensd tot onbegrensd". Iemand met een 8 in zijn nummers heeft het vermogen prana in zijn systeem te laten stromen.

Iemand, die het Pranische Lichaam meester is, kan 20 uur per dag doorgaan en zal nooit uitgeput worden. Yogi Bhajan heeft een 8 als Ziele Nummer en een 8 als Karma Nummer. Alle ademoefeningen, pranayama, vuurademhaling, de adem in en uit houden en elke meditatie, waarbij je de adem uit moet houden, zal automatisch teweegbrengen dat het Pranische Lichaam naar binnen komt. De mantra WAHE GURU WAHE GURU WAHE GURU WAHE JI-O acht keer gezongen op één ademhaling werkt ook op het Pranische lichaam.

Als je meester bent over het Pranische Lichaam, ben je automatisch meester over het Tweede, Derde en Vierde Lichaam. Met andere woorden, als je meester bent over pranayama ben je meester over de denkende geest. Dit is een van de meest fundamentele leringen, die Yogi Bhajan ons heel vaak heeft onderwezen.

Het negende spirituele lichaam

Het negende lichaam is het Subtiele lichaam en wordt vertegenwoordigd door Guru Teg Bahadur. De sleutel zin voor dit lichaam is "Meesterschap of Mysterie".


Het Subtiele Lichaam geeft je het vermogen om te weten wat er werkelijk gaande is in een situatie. Als je een kamer binnen komt waar men in gesprek is, maar de woorden passen niet bij wat ze voelen, dan zal jij precies weten wat er aan de hand is. Ik noem personen, waarbij dit lichaam niet goed functioneert "spiritueel naïef". Zij zullen een kamer binnen komen en alles geloven wat ze horen; Zij zijn totaal goedgelovig; zij snappen niet wat er op subtiel niveau werkelijk aan de hand is.

Het tiende spirituele lichaam

Het tiende lichaam is het Uitstralende Lichaam en het is je haar. Het tiende lichaam wordt vertegenwoordigd door Guru Gobind Singh. De sleutel zin is "Alles of Niets".
Iemand die dit nummer heeft zal of iets doen met 200 procent inzet of hij zal het helemaal niet doen. Als zij iets niet willen doen, is er geen manier om hen zo ver te krijgen of om ze te bepraten; ze zullen het niet doen voor welk argument dan ook.

Het elfde spirituele lichaam

Er is GEEN elfde spirituele lichaam, echter het nummer 11 vertegenwoordigt ze allemaal. We begonnen met de 10 Gurus - het was allemaal geformuleerd om de mens te perfectioneren. We hebben religie om ons te tonen wat een Volmaakt Wezen is, maar de Siri Guru Granth heeft het Volmaakte Wezen een stap verder gebracht. Het is de meest subtiele en meest krachtige van alle - het is de som van alle andere.

Elke Guru kwam op aarde om ons de meesterschap te leren van een van de kwaliteiten van de volmaakte mens. De Complete Mens zal meester zijn over alle tien lichamen, en hij zal de Siri Guru worden - iemand die ons voortdurend aan God herinnert. Een mens zal sterven, maar de Siri Guru Granth is de Guru voor altijd, en altijd, en altijd - het is eeuwig.

Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

Uitgewerkt door Dr. Guruchander Singh Khalsa

Vertaald door Wouter Koert

(*) bijgewerkt 6 april 2006

Pinklotus KY Les KY Agenda KY Meditaties KY Kriyas KY Maha Mudras KY Pranayamas KY Mudras KY Numerologie KY Chakra

pinklotus advaita vrijheid meditaties kundalini yoga diksha gedichten tekeningen