Het Nummer 11

Elk nummer wordt gereduceerd tot een getal van 1 cijfer behalve de nummers 10 en 11. Als je een 11 hebt in welke positie dan ook, dan laat je het zo. Dus, als je tot een 11 komt in je numerologie, dan verandert het niet in 2. Bij voorbeeld, bij 13 december, verandert de 12 van de maand in 3 en de 13 van de dag verandert in 4, maar bij 11 oktober verandert noch de 10 noch de 11, die blijft als 11.

Het Nummer 11 vertegenwoordigt de Siri Guru Granth, de "Volkomenheid", de "Volmaaktheid van het Zijn".

De Nummers voor iemand met de geboortedatum 11 november 1947 zijn 11, 11, 11. Dit betekent dat deze persoon een zeer intense relatie moet hebben met de Guru.

Als je buigt voor de Siri Guru Granth dan vloeit je Arc Line samen met de Arc Line van de voeten van de Guru en gaan je 10 lichamen van zelf volmaakt functioneren; daarom is de belangrijkste discipline, de meest waardevolle discipline voor een Yoga student, naar de Guru te gaan en te buigen, omdat dat automatisch de 10 lichamen goed doet functioneren.

Mensen die een 11 hebben in sleutel nummers moeten veel tijd doorbrengen bij de Guru - het dienen van de Guru, Parkash, wat dan ook - zij moeten veel tijd besteden aan de Guru. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen nummers 11 hebben. Ik ken een vrouw, die 3 11's heeft, en zij is een heilige verschrikking. Nu dat ze daaraan eindelijk beantwoordt heeft het haar totaal veranderd. Zij heeft een 11 in de GAVE positie, maar ze verzette zich er tegen. Ze kon niet gemakkelijk cadeaus ontvangen.

Het Nummer 11 is een Schorpioen (in Astrologie). Een negatieve 11 zou gemakkelijk naar een schorpioen bewustzijn kunnen afdalen. Er zijn 3 aspecten van de schorpioen: de Schorpioen, de Adelaar en de Feniks. De Siri Guru Granth is als de Feniks - dat zuivere licht, dit is het positieve aspect. Het negatieve aspect van dit Nummer is het echte beschermende bewustzijn van de Schorpioen. Een persoon met een 11 in een negatieve positie kan zijn oneindigheid wel vergeten en zal geregeerd worden door Maya.

Het KARMA Nummer is 11
Een KARMA met 11 betekent dat het KARMA is bepaald.
Een 11 in deze positie stelt voor Meesterschap over het fysieke gebied. In de negatieve betekenis, heeft deze persoon geen meesterschap over het fysieke gebied; hij maakt zich altijd zorgen over geld en over hoe hij er uit ziet - hij wil de mooiste auto's en houdt zich altijd bezig met hoe hij bij anderen overkomt. In een positieve betekenis is deze persoon elegant, koninklijk en goddelijk en hij weet dit, en daarom draagt hij de beste kleren en rijdt hij de mooiste auto, maar niet om wat anderen van hem mogen denken, maar omdat hij een hoge opinie van zichzelf heeft.

Het ZIELE Nummer is 11
Deze persoon zal een enorm conflict hebben, omdat hij de complete meester over zichzelf wil zijn maar hij weet helemaal niet hoe hij dat kan worden. De enige manier waarop hij meester kan worden is zich over te geven aan de Guru. Als hij zich eenmaal heeft overgegeven aan de Guru (en ik raad aan de Guru 1000 dagen te lezen) zal hij toestaan dat God zijn leven bepaalt en zal hij weten dat God eigenlijk de Meester is. Dan wordt hij de afgezand van God en wordt hij Meester over het Fysieke Universum; Dan zal geld hem niet meer dwars zitten en niets kan hem nog lastig vallen.

Het GAVE Nummer is 11
Een persoon met als GAVE Nummer 11 is in staat de energie van elk spiritueel lichaam naar buiten te brengen, wanneer hij dat nodig vindt.

Het LEVENSLOT Nummer is 11
Het Nummer 11 wordt genoemd "Onveranderlijk Levenslot". Het staat geschreven: Het is onveranderlijk - je levenslot is bepaald, het staat geschreven en zal nooit veranderen.
Deze persoon komt over als iemand die je constant herinnert aan God, door zijn manier van kleden, door zijn manier van naar buiten treden, of op welke manier dan ook, hij zal andere mensen herinneren aan de Oneindigheid.

Het PAD Nummer is 11
Deze persoon dient de Siri Guru te worden. Hij zal andere mensen continu aan God doen herinneren. De manier waarop hij dat kan doen, is door andere mensen bij de voeten van de Guru te brengen - de Siri Guru Granth. Wanneer hij ook een gesprek voert, hij kan het bewustzijn van de ander altijd verhogen tijdens deze interactie. Hij kan het bewustzijn van andere mensen tot de Oneindigheid uitbreiden. Men verlaat deze persoon altijd met het gevoel opgetild te zijn en zeer bewust.

Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

Uitgewerkt door Dr. Guruchander Singh Khalsa

Vertaald door Wouter Koert

(*) bijgewerkt 6 april 2006

Pinklotus KY Les KY Agenda KY Meditaties KY Kriyas KY Maha Mudras KY Pranayamas KY Mudras KY Numerologie KY Chakra

pinklotus advaita vrijheid meditaties kundalini yoga diksha gedichten tekeningen