The Number 3

Het derde spirituele lichaam is de Positieve Rede. Het wordt voorgesteld door Guru Amar Das - Gelijkheid.

Een 3 is flexibel en ondeugend. Hij wordt naar beneden getrokken door negativiteit en heeft een positief gevoel voor humor nodig.

Het negatieve aspect van het nummer 3 is dat deze persoon niet in staat is het goede in een situatie te overzien.

Het KARMA Nummer is 3
Het Karma voor deze persoon is positief te blijven in termen van externe relaties. In een zakelijke situatie zal je zien dat deze persoon het niet kan maken omdat alles in de zakenwereld negatief is. Na een beetje stress kan hij de relatie niet langer hanteren omdat zijn geest zich niet kan richten op het positieve; zijn geest is altijd op de negatieve aspecten gericht. Hij zit vast in de Negatieve Rede.
Om zijn Karma in harmonie te brengen dient hij 1000 dagen een meditatie te doen of een yoga set of een andere oefening en hopelijk ziet hij dan een beetje licht aan het einde van de tunnel. Hij heeft het nodig dat hij harmonie en goedheid ziet in zijn werksituatie; dan zal zijn geest zich richten op het positieve aspect van de relatie.

Het ZIELE Nummer is 3
Deze positie is het interne proces van hoe je met je zelf omgaat. Laten we veronderstellen dat hij een verschil van mening heeft met iemand; nadat hij het doorwrocht heeft zal hij zeggen:" Weet je, dit gebeurt allemaal omdat ik zo'n zeur ben, ik ben gewoon niet goed...". Met andere woorden, het interne proces van deze persoon zal hem zelf negatief beoordelen. - een soort minderwaardigheidscomplex - niet in staat te zijn zichzelf helder in een positief licht te zien.
Deze persoon dient zichzelf als Ziel te zien, als zijnde deel van God, in plaats van zichzelf als zondaar te zien en als deel van de Duivel.

Het GAVE Nummer is 3
Deze persoon zal altijd iets positiefs te zeggen hebben. Al is iedereen negatief, dan zal hij naar hen luisteren en het zal geen probleem geven. Hij zal zeggen:"Maar heb je het ooit vanuit dit gezichtspunt bekeken...". Dit is zijn Gave. Hij heeft altijd een opfleurende houding over iets.

Het LEVENSLOT Nummer is 3
Men zal iemand die een Levenslot nummer van 3 heeft als een opgewekte persoon zien, als iemand die altijd positieve input brengt. Stel voor dat ik een zakenman ben en ik wil een verkoper aannemen. Als ik in staat was om de nummers van die persoon te zien, dan zou ik zeggen: "Hij schijnt erg gelukkig te zijn, maar hij heeft een 3 als Levenslot nummer". Ik zou hem zeggen, dat ik hem een week zou willen zien werken". In werkelijkheid zou ik kunnen observeren, dat die persoon echt een zeer blijmoedige en positieve visie heeft en zal ik voelen dat dit heilzaam is voor mij als werkgever.

Het PAD Nummer is 3
Drie is gelijkheid; dit was de grote kwaliteit van Guru Amar Das. Om Guru Amar Das te ontmoeten, moest je eerst gaan zitten en eten, zelfs als je een koning was. Hij realiseerde zich dat alle mensen gelijk waren; hij creëerde vrije keukens; hij wilde er zeker van zijn dat er voor iedereen gezorgd werd.
Iemand die deze kwaliteit heeft zal gelijkheid in alle situaties willen zien, hij zal voor iedereen willen zorgen en is betrokken bij iedereen.

Het Ziele Nummer en de Gave is 3
Als zowel het Ziele nummer een 3 is als het Gave nummer, betekent dit dat deze persoon in staat is zijn Ziel te kennen; het betekent dat hij in staat is, in verbinding met zijn Ziel te treden, wanneer hij maar wil. Zijn Gave is meesterschap over het derde lichaam en om met zijn ziel in verbinding te treden dient hij meester te zijn over zijn derde lichaam, maar omdat hij dat als Gave heeft gehad, hoeft hij daar niets voor te doen. Als je een 3 in zowel de Ziele positie als de Gave positie hebt, betekent dat, dat je je al kan verbinden met je Ziel. Dit betekent dat je als kind al met gemak met je Ziel verbinding had. Er zijn veel mensen bij 3HO die zo zijn.
Als je Gave hetzelfde nummer heeft als je Ziel, betekent dat je als Gave hebt gehad, de meesterschap van dat lichaam, waarmee je met je Ziel in verbinding kan treden. Het is als een snelweg - als je op de snelweg uitkomt en dat op je kaart uitstippelt, kan je altijd heen en weer. Als je dat als een Gave hebt gehad, betekent dat, dat je altijd in staat bent tussen je aardse en je spirituele bewustzijn gemakkelijk heen en weer te reizen, echter, soms kan het je lui maken...

Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

Uitgewerkt door Dr. Guruchander Singh Khalsa

Vertaald door Wouter Koert

(*) bijgewerkt 6 april 2006

Pinklotus KY Les KY Agenda KY Meditaties KY Kriyas KY Maha Mudras KY Pranayamas KY Mudras KY Numerologie KY Chakra

pinklotus advaita vrijheid meditaties kundalini yoga diksha gedichten tekeningen