Yogi Bhajan, Meester van Kundalini Yoga

Kundalini Yoga door Yogi Bhajan (26-8-1929 tot 6-10-2004)

"There is nothing but you, and there shall be nothing but you. Kundalini shall rise in you. Experience will give you the power to share, and you need the strength to care. Wherever you go, grow and glow."

(*)YB, April 1997

Dit is een dynamische vorm van yoga, die toegepast wordt door de Sikhs en door Yogi Bhajan naar het westen is gebracht.

Golden Temple

De vorm, waarin deze yoga wordt gegeven, is met behulp van kriya's, die door Yoga Bhajan zijn gegeven en zijn vastgelegd, en die allemaal hun eigen specifieke werking hebben.

Een kriya bestaat uit één of meer houdingen, die of statisch worden uitgevoerd, of dynamisch samen met o.a. de vuurademhaling of met het uitspreken van mantras.

Kundalini Yoga bestaat o.a. uit:

Pranayama: enkele basis ademtechnieken:

diep ademen, vuur ademhaling, sitali pranayam, gebroken ademhalingen, fluit ademhalingen

Asana's: basis zithoudingen:

lotus houding, halve lotus houding, gebonden lotus,

sukasana (gemakkelijke houding), siddhasana (perfecte houding)

30 graden achteruit leunen, vajrasana (rots houding), in een stoel zitten

Basis Mudra's: vingerhoudingen:

Gyan mudra, Shuni mudra, Surya of Ravi mudra, Buddhi mudra

Venus mudra, Gebeds mudra, Beer greep, Handen in de schoot

Mantra's: één of meer woorden in het Gurmukhi, de taal van de Sikhs

Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo

Ashtang (achtvoudige) mantra (voorbereidings mantra):

Adi Shakti Mantra: Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru

Bij mantra (zaad mantra):

Sat Nam

Panj Shabad:

Sa Ta Na Ma

Saruba Shakti Mantra:

Gobinday, Mukanday, Udaray, Aparay, Hariang, Kariang, Nirnamay, Akamay

Bhanda's: aantrekken van bepaalde spiergroepen:

Jalandhara Bhand, Uddiyana Bhand, Mul Bhand, Maha Bhand

Kriya's: vele staan o.a. in de volgende Engelse boeken:

Kundalini A Journal of Science and Consciousness

Keeping up with Kundalini Yoga

Kundalini Yoga For Youth & Joy

The Yoga Manual

Kundalini Maintenance Yoga Sets

en een Nederlands boek :

Het Kundalini Yoga Werkboek (ISBN 90-800-1065-0), uitgegeven door Michon Enschede (e-mail)

Kriyas on line in English (*)

Meditaties:

Yogi Bhajan heeft zeer veel meditaties gegeven; een groot aantal staan in de reeds genoemde boeken enkele andere boeken zijn:

Kundalini Meditation Manual For Intermediate Students

Survival Kit

Venus kriya's:

Dit zijn witte tantra achtige kriya's, die door twee mensen, liefst man en vrouw, samen worden gedaan, maar over het algemeen niet langer dan drie minuten.

Witte Tantra:

Yogi Bhajan was de Witte Tantra Meester, die de witte tantra dagen zelf of via een video begeleidde.

Witte tantra wordt uitgevoerd in lange rijen, waarin zoveel mogelijk aan de ene kant een vrouw zit met aan de andere kant een man tegenover haar. Ze moeten dan beiden langdurig in een bepaalde houding zitten, waardoor vastzittende energiën vrijkomen uit het lichaamgeestcomplex.

De witte tantra kan van 3 tot 10 dagen in beslag nemen en heeft een enorme uitwerking op de deelnemers.

 

Op de volgende site wordt veel uitgelegd over bovenstaande technieken, die in de Kundalini Yoga aan bod komen:

Kundalini Yoga leraren in Nederland

Op de volgende site komt de organisatie van KY in Nederland aan bod:

3HO Werkgroep voor Kundalini Yogaleraren Nederland (*)

(*) bijgewerkt 6 april 2006

Pinklotus KY Les KY Agenda KY Meditaties KY Kriyas KY Healing KY Maha Mudras KY Pranayamas KY Mudras KY Houdingen KY Numerologie KY Chakras KY Mantras

pinklotus advaita vrijheid YIS meditaties kundalini yoga gedichten tekeningen